Čas je v oblasti podnikání velice cenná komodita, a proto Vám nabízíme službu zastupování před orgány státní správy, abyste měli čas věnovat se tomu, co Vám skutečně vydělává.

Klienta zastupujeme před:

  • státními orgány a institucemi ( ZP, SP, FÚ, Úřad práce, Celní úřad)
  • instituce nutné k zajištění podnikatelské činnosti společnosti (finanční instituce, dopravní úřad, atd.)