Podvojné účetnictví vedeme právnickým i fyzickým osobám, zaměřujeme se také na účtování spolků.

V oblasti podvojného účetnictví pokrýváme komplexní obsah prací spojených s provozem účetní jednotky.

  • zaúčtování všech účetních dokladů
  • vedení předepsaných účetních knih
  • zpracování daňové evidence pro účely DPH
  • evidence dlouhodobého majetku
  • registrace DPH
  • měsíční/čtvrtletní/roční závěrka
  • daňová přiznání a hlášení
  • zastupování klienta před státními orgány a institucemi (ZP, SP, FÚ, Úrad práce, Celní úřad) a jinými institucemi