Personalistika a mzdová agenda obsahuje tyto základní služby:

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
 • měsíční přehled mezd
 • výplatní pásky
 • vyhotovení měsíčních hlášení (SP, ZP, kooperativa)
 • příkaz k úhradě (mzdy, SP, ZP, zákonné pojištění)
 • přihlášky/odhlášky zaměstnanců na ZP a MSSZ
 • evidenční a mzdové listy
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, MSSZ)
 • zpracování ročních přehledů - vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • zajištění oznamovací povinnosti na ZP a MSSZ při nástupu zaměstnanců
 • vytváření pracovních smluv, DPČ, DPP
 • řešení srážek ze mzdy (výkon rozhodnutí, exekuce); vyplácení daňových bonusů, cestovní náhrady, stravné