Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v OR, jinak přecházejí na podvojné účetnictví.

Daňovou evidenci provádíme těmto subjektům:

 • neplátce DPH - bez zaměstnanců
 • plátce DPH - bez zaměstnanců
 • plátce DPH - 1-2 zaměstnanci

Vedení daňové evidence obsahuje:

 • Kompletní evidence pokladny, banky, pohledávek a závazků
 • Vedení peněžního deníku
 • Přehled majetku a závazků
 • Vedení evidence skladu a skladové hospodářství
 • Vyúčtování služebních cest a cestovních náhrad 
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, DPH, silniční dani vč. přehledu pro ČSSZ a ZP
 • Mzdová agenda
 • Účetní závěrka
 • Zastupování před úřady