Zpracováváme daňová přiznání fyzických a právnických osob.

Využíváme veškerých zákonných možností optimalizace daňového základu a tím zajistíme, že nebudete na daních platit více než musíte.

Vypracováváme následující daně:

  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ a výkazu o majetku a závazcích
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně rozvahy a výkazu zisku a ztrát
  • přiznání k DPH - měsíční/čtvrtletní
  • přiznání k silniční dani

Vypracováváme následující hlášení:

  • INTRASTAT
  • statistická hlášení